Challenge

เข้าถึงอย่างเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

สร้าง Brand Awareness ให้แบรนด์เป็นที่จดจำ กลั่นกรองข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจง่าย เข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายได้มากขึ้น รวมทั้งศึกษาวัฒนธรรมและ ทำความเข้าใจพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของชาว ไนจีเรียและชาวกานาเพื่อให้ได้ผลตอบรับที่ดีที่สุด

Client

Services

Content Development, Media Planning and Buying

solution

ดึงดูดให้จดจำ

นำเสนอคอนเทนต์แบรนด์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้บริโภคจดจำ พร้อมทั้งโปรโมต คอนเทนต์เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของไวตามิลค์ เพื่อดึงดูดคนรักสุขภาพ พร้อมสนับสนุนให้คนใส่ใจสุขภาพมากขึ้น

Result

เข้าตาเพื่อให้เข้าร่วม

หลังจากที่แคมเปญและคอนเทนต์ทั้งหมดได้ถูกนำเสนอออกไป ทางแบรนด์ได้รับการเข้าถึงมากยิ่งขึ้น มีผู้สนใจคอนเทนต์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในเฟซบุ๊ก Vitamilk world เห็นได้จากกระแสการตอบรับที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการร่วมสนุกตอบคำถามที่ทางเพจจัดขึ่้น หรือการแสดงความคิดเห็นทั้งหลายในเชิงบวก

WORKS

บริการอื่น ๆ